goo blogより引越完了。2014年4月に前立腺がんが確定しました。
今までの本、art、音楽だけではなくがんの記事も書いていきます。
情報共有できればと思っています。 ______ 2015年12月29日

最新のフォト

  • shikaku.jpg
  • hanar.jpg
  • grey.jpg
  • kareki2.jpg
  • kusam.jpg
  • jyari.jpg
  • windowa.jpg
  • yoru2.jpg
  • Japan.jpg
  • flower.jpg

タグクラウド